สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,030
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,818
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,855
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 117
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 195
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 268,958
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
กิจกรรมสมาคม
หัวหน้าสมาคมตำรวจสาขาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการพร้อมเงินรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ด้านสายงานอำนวยการ และสายงานปฏิบัติการ ของทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต และ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต หัวหน้าสมาคมตำรวจสาขาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการพร้อมเงินรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ด้านสายงานอำนวยการ และสายงานปฏิบัติการ ของทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต และ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต
19 ต.ค. 63   เข้าชม 35 ครั้ง
วันที่ 17 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ชลิต ถิ่นธานี หัวหน้าสมาคมตำรวจสาขาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมตำรวจ ประกอบด้วยนายโชคชัย งานทวี,นายสรายุทธ มัลลัม,นายวิรัช วงศ์วัฒนกิจ และ Mr. Francesco Pensato กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี ประจำจังหวัดภูเก็ต
ได้มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ด้านสายงานอำนวยการ และสายงานปฏิบัติการ ของทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต และ กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล (รางวัลละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท) ในพิธี “วันตำรวจ” ณ ภ.จว.ภูเก็ต
ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จว.ภูเก็ต