สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,158
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,841
จำนวนผู้ลงทะเบียน 18,006
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 63
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 309
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,302
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
กิจกรรมสมาคม
สมาคมตำรวจได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2564 สมาคมตำรวจได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2564
6 ม.ค. 64   เข้าชม 70 ครั้ง
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องบุณยจินดา 4 อาคารสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ สมาคมตำรวจได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2564 โดยมี พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ เป็นประธาน และ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี เป็นรองประธาน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 20 ท่าน ร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยในปีนี้มีพนักงานสอบสวนหญิงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมิน 20 คน และผลพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น มีดังนี้
อันดับ 1 ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ สุทธิเกิด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมตำรวจพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
อันดับ 2 พ.ต.ท.หญิง ชรินทร์ทิพย์ หอมตระกูล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมตำรวจพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับ 3 พ.ต.ท.หญิง เจนจิรา เรืองสินทรัพย์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมตำรวจพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสมาคมตำรวจ อีก 5 รางวัล ได้แก่
พ.ต.ท.หญิง วิสาสิริ เกียรติวิลัย
พ.ต.ต.หญิง ดลฤทัย ศิริพรประสิทธิ์
ร.ต.อ.หญิง ขวัญนุช ทองเจริญ
พ.ต.ท.หญิง นิสากร กลิ่นผกา
ร.ต.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ โสหนองบัว