สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,977
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,515
จำนวนผู้ลงทะเบียน 19,499
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 147
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 386,538
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สมาคมตำรวจเป็นองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาคมตำรวจเป็นองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
22 พ.ย. 61   เข้าชม 1082 ครั้ง

            คณะกรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ให้สมาคมตำรวจเป็นองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว โดย อยู่ในลำดับ 4 (1) ของกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ อื่นๆในทำนองเดียวกัน

             จึงแจ้งมายังสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความประสงค์ให้สมาคมตำรวจเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

1.ยื่นความประสงค์ต่อสมาคมตำรวจด้วยตนเองเท่านั้น

2.เปิดให้ยื่นความประสงค์ได้ตั่งแต่ วันที่16 - 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสมาคมตำรวจจะได้ทำการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ให้ทันการเปิดรับสมัคร ที่คาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 

3.ให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับสมาคมตำรวจ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมตำรวจ ในวันที่ยื่นความประสงค์