สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,988
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 6
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 10,534
จำนวนผู้ลงทะเบียน 19,528
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 124
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 133
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 410,980
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลลอยฟ้าเพื่อโรงพยาบาลตำรวจ Police run 2021 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ประกาศเลื่อนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลลอยฟ้าเพื่อโรงพยาบาลตำรวจ Police run 2021 ออกไปโดยไม่มีกำหนด
6 พ.ค. 64   เข้าชม 798 ครั้ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid - 19) ระลอกใหม่ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ซึ่งศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ศบค.) กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกำหนดมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดสูงสุด สำหรับสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรการของ ศบค. และกรุงเทพมหานคร และเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม จึงขอแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทราบดังนี้
1. เลื่อนการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Police Run 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ไปก่อน หากสถานการณ์คลี่คลายและทาง ศบค. กรุงเทพมหานคร อนุญาตเมื่อใด จะได้กำหนดวันจัดกิจกรรมและรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
2. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ประสงค์ขอคืนเงิน หรือต้องการเปลี่ยนประเภทเป็น Virtual Run คณะกรรมการฯ จะประกาศแนวทางและวิธีการให้ทราบ เมื่อได้กำหนดวันจัดกิจกรรมในครั้งใหม่ทางหน้าเพจนี้ คณะกรรมการฯ ขอเรียนยืนยันว่า มีนโยบายคืนเงินให้แก่ผู้ที่ขอคืนเงินแน่นอน
3. สำหรับผู้ที่สั่งซื้อเฉพาะเสื้อวิ่งทั้ง 3 สี ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งให้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พฤษภาคม 64 เป็นต้นไป
คณะกรรมการฯ หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่จะดีขึ้นในเร็ววัน และสามารถกลับมาจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Police Run 2021 ได้โดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการของ ศบค. และ กรุงเทพมหานคร ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน