สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
เกี่ยวกับสมาคม +
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 7,982
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,765
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,754
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 103
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 161
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 223,057
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
บทความน่ารู้
สารจากนายกสมาคมตำรวจ พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช
วันที่ 4 พ.ย. 57    เข้าชม 646   

ปัญหาบริหารงานตำรวจ : เป้าหมายอันคลุมเครือ

          โดยปกติแล้ว การบริหารงานมักต้องเริ่มจากบทบาทหรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพราะ“เป้าหมาย” คือสิ่งที่จะวัดผลการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ เมื่อทราบเป้าหมายที่ชัดเจน ย่อมทำให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ด้วยการพิจารณาสภาพสิ่งแวดล้อม คู่แข่งขัน จุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กรรวมถึงการวางแผนและการกำหนดนโยบายทำงานเพื่อการประสานงานใช้ทรัพยากรทั้งบุคคลากรและทรัพยากรต่างๆตลอดจนแผนและขั้นตอนการทำให้เป็นไปตามแผน   ในยุคปัจจุบัน คงไม่มีองค์กรและผู้บริหารใดที่ ไม่เลือกกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะหากมีเป้าหมายมากและคลุมเครือ  การใช้ทรัพยากรก็อาจไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร   นอกจากนี้  นับวันแล้ว ทรัพยากรและงบประมาณจะเป็นสิ่งอัตคัดมากขึ้นตลอดเวลา

โพสข้อความ