สมาคมตำรวจ » The Royal Thai Police Association
logo สมาคมตำรวจ
สมาคมตำรวจ
นายกสมาคม
พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
สถิติสมาคมตำรวจ
ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้ว 8,015
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก 7
ผู้ที่ยังไม่ทราบสถานะ 9,803
จำนวนผู้ลงทะเบียน 17,825
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 106
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 95
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 258,047
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง +
ศูนย์พิทักษ์ธรรม

คณะทำงานศูนย์พิทักษ์ธรรม สมาคมตำรวจ

๑. พลตำรวจโท ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์                         ที่ปรึกษาคณะทำงาน  โทรศัพท์ 08 1849 4332

๒. พลตำรวจตรี ถาวร ขาวสอาด                                ที่ปรึกษาคณะทำงาน  โทรศัพท์ 08 6336 3272

๓. พันตำรวจเอก พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์                            หัวหน้าคณะทำงาน    โทรศัพท์ 08 1430 0159

๔. พันตำรวจเอก (พิเศษ) นเรศร์ อินทรพรหม             คณะทำงาน                โทรศัพท์ 08 1615 8837

๕. พันตำรวจเอก สิทธิพงศ์ ทองวัฒนา                       คณะทำงาน                โทรศัพท์ 09 4526 4254

๖. พันตำรวจโท พิทักษ์ นิยมพฤกษ์                            คณะทำงาน                โทรศัพท์ 08 1988 5433

๗. นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง                       คณะทำงาน                 โทรศัพท์ 08 1433 0384

๘. ร้อยตำรวจโท สุภาพ แสนสุพรรณ                         คณะทำงาน                 โทรศัพท์ 06 3979 2118

๙. ดาบตำรวจ สุเมธ ชนกสุนันทพล                           คณะทำงาน                  โทรศัพท์ 08 1959 3573

๑๐. ดาบตำรวจ จักร์เพชร โสนาง                              คณะทำงาน                  โทรศัพท์ 08 6370 4278

๑๑. นาย จตุพล ปิลาผล                                            เจ้าหน้าที่                       โทรศัพท์ 02 9735338

๑๒. นางจันทร์เจ้าขา พุทธิวรกฤต                             เจ้าหน้าที่                       โทรศัพท์ 02 9735338